whowhowhowhowhowhowhowhowhowhowhowhowhowhowhowhowhowhowhowhowhowhowhowhowhowhowhowhowhowhowhowhowhowhowhowhowhowhowhowhowhowhowhowho

(Hello) Cześć

Poznajemy się w okolicznościach wirtualnych więc moję imię czy ręka nie są na miejscu. Ta przetrzeń istnieje jako wgląd/podgląd moich wnętrzności.
Możesz sobie podpatrzyć gdzie moje ciało lub myśli zawitały w pewnym okresie czasu, który na tę chwilę jest niokreślony.
Będę Cię śledzić w korkach internetowych, ale wolałbym jednak wymianę myśli.
Nie wiem z kim się komunikuję, ale komunikacja jest w tej przestrzeni wymogiem istnienia; przedstawię więc tę wersje siebie, która zamieszkuję te tereny.
Daj znać!

Użyj tego maila aby dotrzeć do mnie przez ekran: niko_other@protonmail.com
Kliknij tutaj żeby sobie obejrzeć moje CV
Kliknij tutaj żeby sobie podglądnąć jak istnieje na IG
aby przejść dalej kliknij PL

(Cześć) Hello

As we (you and me) encounter each other in these virtual circumstances, my name (or hand) feels rather out of place.
This page is a preview/insight of my entrails.
I prepared it in order to offer you a sneak peak into the travels of my body/thoughts/? that happened over time
I sincerely hope that if you're looking, you won't hesitate to write me.
I'm able to track you in web traffic but I'd prefer to get to know you; exchange a thought or two.
Reach out!
I thoroughly enjoy conversing :)

Use this email to reach me beyond the screen: niko_other@protonmail.com
click here if you'd like to access my CV
click here if you'd like to check out yet another version IG
in order to dig deeper, click ENG

I also constitute 1/6 of the beuys bois cake